Bolibok - Draken och tårttjuven
Boliboo!

Draken ska fixa tårtkalas för vännerna i trädgården. Men plötsligt är tårtan försvunnen. Vem är tårttjuven? Hjälp Draken att lista ut vad som hänt.

Följ med till Drakens värld i denna Bolibok - en interaktiv pekbok från Bolibompa där du själv kan vara med och hjälpa till. I den här barnboken får du träffa ekorren, bidrottningen, kaninerna och hunden som från början är misstänkta för tårtans försvinnande.

Sagan slutar lyckligt och på de sista sidorna får du vara med och släcka lampan när alla i trädgården ska sova.

OM BOLIBOK
- Bläddra sida genom att dra med fingret
- Hjälp till i sagan själv, på varje sida finns något att trycka på
- Boken passar bra som godnattsaga, i slutet får du släcka lampan och säga godnatt till djuren
- Ni kan läsa boken själva eller få den uppläst av Nour El Refai
- Manus och Illustrationer av Ingela och Peter Arrhenius

Appen är framtagen av SVT Barnkanalen i samarbete med barn och noga utvärderad för att vara rolig och enkel att använda för barn från två års ålder. Bolibok innehåller inte köp inuti appen (inga in-app purchases).
Boliboo!

Dragon will fix a birthday party for friends in the garden. But suddenly the cake disappeared. Who is the cake thief? Help the dragon to figure out what happened.

Follow the Dragon's world in this Bolibok - an interactive picture book of kids' TV, where you can join in and help. In this children's book, you will meet with the squirrel, the queen bee, the rabbits and the dog originally suspected of the cake disappearance.

The tale ends happily, and on the last pages you will be involved and turn the light off when in the garden to sleep.

ABOUT BOLIBOK
- Scroll page by sliding your finger
- Assist in the story itself, on each side is no pressing
- The book is suitable as a bedtime story, in the end, you turn off the light and say goodnight to the animals
- You can read the book themselves or have it read by Nour El-Refai
- Screenwriter and Illustrations by Ingela Arrhenius and Peter

The app is developed by SVT Barnkanalen in collaboration with children and carefully evaluated to be fun and easy to use for children from the age of two. Bolibok does not purchase inside the app (no in-app purchases).